logo logo

Narzędzia developerskie

Niestety, w dalszym ciągu nie możemy dokować narzędzi developerskich w oknie przeglądarki. Ma się to pojawić wkrótce.

Narzędzia developerskie umieszczone nad oknem przeglądarki

Niestety, w dalszym ciągu nie możemy dokować narzędzi developerskich w oknie przeglądarki. Ma się to pojawić wkrótce.